Auto Fiat Panda

D. Marko, Sklené Teplice

 

3 x 100 €

J. Dobrovič, Lipany

J.  Vidrichová,  Prievidza

B. Nagyová, Drahňov